Projektledning

 

 

 

Vi ser till att projekten följer tids- och kostnadsramarna m m.

 

Vårt arbetsområde

är i huvudsak Skandinavien och närliggande länder inom Europa. Med kontor utmed E6 i sydsveriges mest expansiva del med snabba transportleder ges möjligheter att arbeta effektivt och konstruktivt tillsammans med våra kunder. Detta ger också styrka och ökad konkurrenskraft för framtiden.

 

Vår kompetens...

ger möjligheter i företagets alla led - från produktidé till försäljning. Med kvalitetsinriktad konkurrenskraft skapas stabilitet inför framtida projekt. Både företag och anställda bildar en gemensam kärna som tillsammans ger trygghet.

 

 

Byggprojekt -

från idé till färdig byggnad.

 

 

Konstruktion och utveckling 

- Maskinkonstruktion

- Livsmedel - Läkemedel

Copyright TOMVA 2011