Utbildning

 

 

 

Personlig utveckling

Kunskapstillväxt och personlig utveckling i projektstyrning och ledarskap. Kunskap om organisationslösningar och arbetsmiljö samt ett starkt informationsflöde möjliggör högre effektivitet inom företaget.

 

 Vi fungerar som bollplank för att utveckla den egna verksamheten.

 

Företagsutveckling

Vi tillför kunskap inom företagsledning och styrelsesuppdrag med inriktning på kvalitetssäkring och samarbetsformer mellan näringsliv och skola. Med företagsutveckling ges långvarig lönsamhet och större konkurrenskraft. 

Copyright TOMVA 2011